Wybierz województwo

Kujawsko-pomorskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Gmina Złotniki Kujawskie - remont przepustów drogowych w miejscowości Krążkowo, Mierzwin 31.05.2021 1 przepust
Więcej
2 Gmina Białe Błota - Konserwacja rowów melioracyjnych 30.11.2020 długość całkowita 12 400 m,
Więcej
3 Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych. 31.12.2021 Cz. nr. 1 - budowla piętrząca -1 szt., cz.nr. 3 - budowle piętrzące -3 szt., cz. nr. 4 - budowle piętrzące - 4 szt
Więcej
4 Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy - Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w części 2 i 3 15.09.2020 Zadanie nr 2 ISE Toruń Główny - 31,388 ha i wycinka krzaków 9,525 ha, Zadanie nr 3 ISE Toruń Wschodni - 169,758 ha i wycinka krzaków 1,297 ha
Więcej