Wybierz województwo

Łódzkie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi - „Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002” 30.11.2021 Rezerwat Przyrody Jeziorsko - powierzchnia całkowita przewidziana do zabiegu – 103,24 ha
Więcej