Wybierz województwo

Warmińsko-mazurskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - Wykonanie prac hydrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Mazurskie Bagna 17.12.2021 budowla nr 3,4 - pale kierujące o średnicy 20 cm, prostokątne o wymiarach 20x20 cm i 26x26 cm, budowla nr 1,2 - pale kierujące o średnicy 20-24 cm i długości o 0,5-1 m
Więcej
2 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Budowa 2 sztucznych wysp w miejscowości Grzybiny i Chodźki oraz rozbudowa sztucznej wyspy w miejscowości Piecki 28.02.2022 2 razy wykop, którego głębokość przekracza 3 m , 2 razy wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
Więcej
3 UNIWERSYTET WARSZAWSKI - Budowa zastawek, piętrzeń, stawów 5 miesięcy od podpisania umowy zbiorniki bezodpływowe (stawy o powierzchniach 0,25 ha i 0,3 ha)
Więcej
4 Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie - Remont chodnika przy ul. Smętka od nr 25 do nr 28 w Olsztynie - Etapy I, II 24.08.2021 Konstrukcja nawierzchni chodnika: grunt kategorii G1- 26 cm, grunt G2- 41cm, grunt G3- 51 cm, grunt G4- 61 cm
Więcej
5 Regionalna dyrekcja ochrony środowiska w Olsztynie - wykonanie działań ochronnych polegających na koszeniu, obrączkowaniu orazu usuwaniu drzew i krzewów 15.11.2021 Powierzchnia wszystkich płatów do 153,94 ha
Więcej
6 Urząd Miejski w Barczewie - ,,Remont odcinka drogi wewnętrznej położonej na działkach 51/11, 61, 54/9 obr. Kaplityny gm. Barczewo’’ 15.07.2021 Remont odcinka drogi wewnętrznej o łącznej powierzchni około 648 m2.
Więcej
7 Urząd Gminy w Barczewie - ,,Remont odcinka drogi gminnej Nr 164008N Wójtowo-Bogdany działka nr 12/1 obr. Wójtowo gm. Barczewo’’ 30.07.2021 Droga gminna nr 164008N o łącznej powierzchni około 700m2.
Więcej
8 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Regionalne Biuro w Olsztynie- "Bagrowanie trzciny i osoki na stawie w Nerwiku" 28.02.2021 staw 1a- 19980 m3, staw 2a- 5220 m3, staw 3a- 1800 m3
Więcej
9 Miasto Elbląg - Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez DGM 30.11.2020 -
Więcej
10 RZGW Gdańsk - „Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części” 04.11.2020 r. 93,327 km
Więcej
11 Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie - wykonanie robót ziemnych w torze nr 2 stacji Pisz 15.05.2020 1398 m3
Więcej
12 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Remontu przepustu w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy 22.05.2020 przepust w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy
Więcej