Wybierz województwo

Opolskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dział gospodarki materiałowej i zamówień – Konserwacja rowu kolejowego przy linii kolejowej 30.07.2021 linia kolejowa nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w torze nr 1 i 2 w km 16,630 – 17,230
Więcej
2 Miasto Opole - „Remont rzeki Ryjec” 06.04.2020 r. rzeka Ryjec w kilometrze 0+051 do 6+250
Więcej