Wybierz województwo

Podlaskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW - „Budowa 3 brodów w Dolinie Górnej Narwi (HRP. Zadanie 6 )” 30.10.2020 Część II:budowa brodu nr 3 dz. nr 618, 941 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski
Więcej