Realizacje naszej firmy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Odbudowa dwóch rurociągów na rzece Kątnik”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

więcej »
Gmina Miasto Kołobrzeg - „Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Budowy zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej ".

 

 

więcej »
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku - Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku - Część 1
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Pobrzeża
i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021 dla:
 
Część 1. Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku
więcej »
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Elblągu - Utrzymanie i obsługa stacji pomp na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w ilości 22 szt. na okres 36 miesięcy(lata 2019–2021)

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie (bez kosztów energii elektrycznej oraz pomiarów  ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej) pompowni melioracyjnych zlokalizowanych w poszczególnych Nadzorach Wodnych: 

1) Część zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Elblągu – 11 szt.
2) Część zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Malborku – 7 szt.
3) Część zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim – 4 szt.
 
 

 

więcej »