Wybierz województwo

Zachodniopomorskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RegionalnyZarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zarzad Zlewni w Koszalinie 30.11.2021r. Zapora na rz. Wogra w km 7+360, Jaz w km 1+750 rzeki Polnicy , Próg w km 0+330 rzeki Polnicy ,Zastawka w km 8+000 rzeki Strzeżenicy, Rzeka Moszczeniczka – w km. 8+246, Rzeka Moszczeniczka - w km. 11+200
Więcej
2 „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” cz.4 Świdwin, cz.17 Myślibórz 15.11.21 NW ŚWIDWIN - Rzeka kanał Przybysław w km 0+920-6+000, NW MYŚLIBÓRZ - Kanał Buszów w km 1+990-6+400
Więcej
3 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie: „Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZG 31.01.2021 Cz.2 - NW Kamień Pomorski, Cz.3 - Nowogard, Cz.4 - NW Świdwin, Cz.5 - NW BIAŁOGARD, Cz.6 - NW Kołobrzeg, Cz.7- NW Koszalin, Cz.8 - NW Miastko, Cz.16- Myślibórz, Cz.18- Świnoujście
Więcej
4 RDOŚ w Szczecinie - Wykonanie robót hydrotechnicznych na obszarze NATURA 2000- Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 z podziałem na dwie części, cz. 2: Rezerwat Stramniczka 31.12.2021 Część 2. Rezerwat Stramniczka, dz. nr 64, 65, 66/3 Obręb: [0014] Czernin, Gmina: Dygowo; Powiat: kołobrzeski
Więcej
5 PGW WP RZGW Szczecin - „Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni” cz. 1, 2, 3, 4, 5 31.12.2021 cz. 1 - NW Gryfice, cz. 2 - NW Kamień Pomorski, cz. 3 - NW Kołobrzeg, cz. 4 - NW Koszalin, cz.5 - NW Sławno
Więcej
6 PGW WP RZGW w Szczecinie - „Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” - w cz. 4, 5, 6 31.12.2021 cz. 4 - NW Świdwin, cz. 5 - NW Białogard, cz 6 - NW Kołobrzeg
Więcej
7 Zarząd Zlewni w Koszalinie - Naprawa umocnień i zabudowa wyrw w brzegach rzeki Polnicy 21.12.2020 Rzeka Polnica – działka nr 2 obręb 0001 Sianów
Więcej
8 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie - Wycinka drzew i nasadzeń uzupełniających w Słupsku. 15.07.2020 dz. nr 289/5 obręb 12
Więcej
9 Zarząd Zlewni w Koszalinie - Rzeka Młynówka w km 11+500 14+430 gmina Karlino, powiat białogardzki, gmina Sławoborze, powiat Świdwiński” 30.11. 2020 Rzeka Młynówka w km 11+500 14+430 gmina Karlino
Więcej
10 Zarząd Zlewni w Koszalinie - „Rzeka Kątnik — usuniecie awarii rurociagu w km 6+361-6+365, 6+480-6+484; Przesin, gmina Miastko, powiat Bytowski” 22.10.2020 Rurociąg na rzece Kątnik km 6+361-6+365 na działce nr 48; w km 6+480-6+484 na działce nr 91 obręb Przęsin
Więcej
11 Zarząd Zlewni w Koszalinie - Wykonanie zaleceń pokontrolnych MGMiŻŚ Węzeł wodny Pomiłowo w km 49+305 wraz zabudową wyrwy w km 50+225 rzeki Wieprzy m. Pomiłowo gm. Sławno 02.12.2020 Węzeł wodny Pomiłowo w km 49+305 wraz zabudową wyrwy w km 50+225 rzeki Wieprzy m. Pomiłowo gm. Sławno
Więcej
12 Zarząd Zlewni w Koszalinie - Roboty remontowe na budowlach hydrotechnicznych wynikające z przeglądów rocznych i pięcioletnich, na terenie działania NW Białogard 30.11.2020 Jaz na rz. Perznica w km 13+430,Jaz na rz. Świerznica w km 3+000,Jaz na rz. Dębnica w km 23+410,Zapora na rz. Wogra w km 8+520,
Więcej
13 Zarząd Zlewni w Gryficach - „ROBOTY AWARYJNE – naprawy agregatu pompowego nr 3 typ 60P-18 na stacji pomp Dźwirzyno” 30 dni od dnia podpisania umowy Naprawy agregatu pompowego typ 60P-18 o mocy 45 kW.
Więcej
14 NW KOŁOBRZEG - Stacja pomp Czerwona IV-V remont agregatu pompowego nr 2 typ PR24 wraz z odmuleniem zbiornika pompowego oraz wymianą krat 01.06.2020 dz. nr 14/8 obręb Kładno, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie
Więcej
15 Zarząd Zlewni w Gryficach - Naprawa agregatu pompowego nr 2 stacja pomp Karcino 20 dni od dnia podpisania umowy Naprawa agregatu pompowego nr 2 stacja pomp Karcino
Więcej
16 Zarząd Zlewni w Gryficach - „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie" NW Gryfice, NW Kamień Pomorski, NW Nowogard, NW Świdwin 15.10.2020 NW Gryfice, NW Kamień Pomorski, NW Nowogard, NW Świdwin
Więcej
17 Zarząd Zlewni w Koszalinie -Remont agregatów pompowych na terenie administrowanym przez PGW WP 23.11.2020 NW Kołobrzeg, NW Sławno
Więcej
18 RZGW Bydgoszcz ZZ Piła - „Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2020 roku – obiekty hydrotechniczne” - cz. 6 - NW Tuczno i Drawsko Pomorskie 31.12.2020 cz. 6 - NW Tuczno i Drawsko Pomorskie - budowle piętrzące – 11 szt.
Więcej
19 RZGW Bydgoszcz Zarząd Zlewni w Pile - „Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — usługi” w części 5 i 13 cz. 5 Obiekt Szczecinek - 05.10.2020 , cz.13 Obiekt Wałcz - 21.10.2020 Część 5 Obiekt Szczecinek - 14,142 km; Część 13 Obiekt Wałcz - 50,975 km:
Więcej
20 Urząd Miasta Kołobrzeg - Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów 30.06.2021 powierzchnia tafli wody do oczyszczenia: Staw w Parku im. J.H. Dąbrowskiego:ca 8.000,00 m2, Staw w Parku Jedności Narodowej:ca: 1.000,00 m2, Staw w Parku Bolesława Krzywoustego:ca: 850,00 m2
Więcej
Wybierz stronę: 1  2    >