Wybierz województwo

Mazowieckie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Powiat Wołomiński - Odtworzenie, odmulenie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie Powiatu Wołomińskiego 120 dni od dnia podpisania umowy Trakt Napoleoński - łączna długość 18,8 km, odcinek od ronda w Starym Kraszewie w kierunku Radzymina - łączna długość 4 km (2 x 2 km), odcinek od linii kolejowej do ul. Zamkowej - łączna długość ok. 2,5 km
Więcej
2 Gmina Gozdowo - „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ CENTRUM WSI BONISŁAW WRAZ ZE STAWEM” 30.10.2021 Powierzchnia Terenu (Dz. Nr 21)-5.899,8m2, Istniejąca Powierzchnia stawu (w obrębie stawu) - 4.457m2, Docelowa Powierzchnia stawu liczona po górnej krawędzi skarpy-2.240m2 Kubatura pogłębienia czaszy stawu -1.140 m2 Kubatura zasypu stawu 2.695m2
Więcej
3 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych cz.1,4,15,16,17,18,31,32,33 Cz.1- 10 tyg. Cz. 4- 6 tyg. Cz. 15- 12 tyg. Cz. 16- 10 tyg. Cz. 17- 10 tyg. Cz.18- 10 tyg. Cz.31- 10 tyg. Cz.32- 12 tyg. Cz.33- 11 tyg. cz.1 - 32,512 km, cz.4 - 5,780 km, cz.12 - 44,604 km, cz.15 - 24,215 km, cz.16 - 15,160 km, cz.17 - 14,920 km, cz.18 - 18,517 km, cz.31 - 5,078 km, cz.32 - 24,238 km, cz.33 - 25,045 km
Więcej
4 Państwowe Gosodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie 1- 08.10.2021, 2- 20.10.2021 Rzeka Łydynia w km 16+515, w km 23+955 i w km 35+145, w km 39+425 i w km 47+880, rzeka Sona, cz.2 - rzeka Bieżanka
Więcej
5 Miasto Otwock - Konserwacja i koszenie rowów odwadniających i przydrożnych na terenie Miasta Otwocka 28.09.2020 -
Więcej
6 Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Naprawia budowli piętrzącej zlokalizowanej na rzece Penza 31.10.2020 Rzeka Penza w km 3 + 350
Więcej
7 GMINA SKÓRZEC - „Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec” 01.10.2020 działka nr 81/2 w obrębie Skórzec
Więcej
8 Zarząd Zlewni w Ostrołęce - „Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych” 15.09.2020 naprawa zastawki w km 1+350, 5+150, 1+190 , 3+780, 1+923 , 3+720
Więcej
9 MPWiK Warszawa - Konserwacja nasypów, kanałów odprowadzających wodę oraz rowów melioracyjnych 31.12.2020 Długość rowów : 1453,212 m
Więcej