Wybierz województwo

Mazowieckie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Państwowe Gosodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie 1- 08.10.2021, 2- 20.10.2021 Rzeka Łydynia w km 16+515, w km 23+955 i w km 35+145, w km 39+425 i w km 47+880, rzeka Sona, cz.2 - rzeka Bieżanka
Więcej
2 Miasto Otwock - Konserwacja i koszenie rowów odwadniających i przydrożnych na terenie Miasta Otwocka 28.09.2020 -
Więcej
3 Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Naprawia budowli piętrzącej zlokalizowanej na rzece Penza 31.10.2020 Rzeka Penza w km 3 + 350
Więcej
4 GMINA SKÓRZEC - „Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec” 01.10.2020 działka nr 81/2 w obrębie Skórzec
Więcej
5 Zarząd Zlewni w Ostrołęce - „Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych” 15.09.2020 naprawa zastawki w km 1+350, 5+150, 1+190 , 3+780, 1+923 , 3+720
Więcej
6 MPWiK Warszawa - Konserwacja nasypów, kanałów odprowadzających wodę oraz rowów melioracyjnych 31.12.2020 Długość rowów : 1453,212 m
Więcej