Wybierz województwo

Wielkopolskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania - konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych - cz.2 Skórzynka 21.12.2021 Skórzynka - długość 7,75 km i powierzchnia zlewni 11,40 km2
Więcej
2 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek - Budowa obiektów melioracji wodnych 02.11.2021 20 m2 - powierzchnia zabudowy łącznie z umocnieniami dna i skarp, 60 m2 - powierzchnia przy załozeniu 3 zastawek
Więcej
3 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -,,Remont budowli hydrotechnicznych na ciekach administrowanych przez zarząd Zlewni w Poznaniu’’ 30.09.2021 Kanał Przerzutowy km 1+272 - 3+880 - rozmiar 2,608 km
Więcej
4 PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile- „Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku – obiekty hydrotechniczne w okresie 3 miesięcy” 31.03.2021 Cz. nr 5 NW Szczecinek- budowle piętrzące – 18 szt., pompownia – 1 szt., Cz. nr 9 NW Drawsko Pomorskie - budowle piętrzące – 38 szt., rurociąg – 4 szt., Cz. nr 10 NW Tuczno - budowle piętrzące – 22 szt
Więcej
5 PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile „Usunięcie drzew na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku- Nadzór Wodny w Pile i w Trzciance” 30.04.2021 NW Piła - Rzeka Gwda - pocięcie konarów na części i ułożenie w stosy - 2000 szt., Nadzór Wodny w Trzciance - Kanał Kuźniczka- usunięcie konarów z drzew zagrażających bezpieczeństwu - 30,000 szt. , wywożenie gałęzi i pozostałości po konarach - 12,000 mp
Więcej
6 Zarząd Zlewni w Pile „Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku – obiekty hydrotechniczne w okresie 3 miesięcy” 08.07.2021 Część nr 2 Obiekt Koszyce - budowla piętrząca –1 szt., pompownia –1 szt. , Część nr 5 Obiekty hydrotechniczne na terenie Nadzoru Wodnego w Szczecinku - budowle piętrzące – 18 szt. -pompownia – 1 szt.
Więcej
7 PGW WP Zarząd Zlewni w Pile - „Usunięcie drzew na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku” 10.03.2021 CZ. 2: NW Drezdenko - działki nr 341 - 1 szt. drzewa, działki nr 187, 545, 718, 764, 880 - 31 szt. drzewa. NW Strzelce Krajeńskie: działki nr 586, 552: 1 szt drzewa, Działki nr 86: 2 szt drzew
Więcej
8 PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna - Konserwacja rowów melioracyjnych 30.08.2020 rów P4, Drzewce, rów R35 do Kanału Bilczewskiego
Więcej
9 Nadleśnictwo Gniezno - Budowa obiektów małej nizinnej retencji wodnej 15.12.2020 dz. ewidencyjna nr 5343/1; obręb ewidencyjny Polanowo,dz. ewidencyjna nr 5025/1; obręb ewidencyjny Mielno,dz.ewidencyjna nr 5008/4; obręb ewidencyjny Skorzęcin Nadleśnictwo
Więcej
10 Nadleśnictwo Łopuchówko - „Budowa przepustu na rowie melioracyjnym Młynówka” 15.12.2020 działka nr 379/8, obręb 302115 2.0001, Biedrusko,
Więcej
11 Nadleśnictwo Krzyż - "Budowa obiektów małej retencji nizinnej Huta Szklana” - zastawki i przepusty, przelew, grobla, bród w części I i II 26.02.2021 działki geodezyjne o numerach; nr 7128, 7129, 7149/3, 7148/3, 7165, 7166, 7183/5 obręb Kuźnica Żelichowska, gmina Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie.
Więcej
12 NADLEŚNICTWO OKONEK - Odbudowa, przebudowa urządzeń regulacji wodnej , odbudowa, przebudowa urządzeń regulacji wodnej, odbudowa zastawki na cieku rzeki Czarnej, odbudowa zastawek w Leśnictwie Marianowo 30.09.2020 dz. nr 1/2, 1/3, 8124, 8148/1, 8148/2, 8147/1, 8147/2, 8170/1, 8170/2, 8190/1, 8171, 8150, 8129 w obrębie ewidencyjnym 0132 Brokęcino 303105_5 Okonek.
Więcej
13 RZGW w Poznaniu - Eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp - obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp. i Wolsztyn w części I i III 31.12.2020 Część nr 1 – Obiekt Nowy Tomyśl - 12 jazów i 12 zastawek i Część nr 3 – Obiekt Wolsztyn- 3 pompownie i 2 jazy
Więcej
14 RZGW w Poznaniu - „Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2020 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu” w części 1,3,4 i 5 31.12.2020 Obiekt nr 1 – NW Gniezno i Poznań, Obiekt nr 3 – NW Kościan, Obiekt nr 4 – NW Oborniki i Wągrowiec, Obiekt nr 5 – NW Szamotuły
Więcej
15 Nadleśnictwo Złotów - „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” Część 2 -28.02.2021 Część 2: 2 ha
Więcej