Wybierz województwo

Śląskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Gmina Szczekociny - Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne. 31.08.2020 utwardzenie gruntu na długości 199,66 mb, utwardzenia miejsc parkingowych na powierzchni 125,00 m2, ścieżka edukacyjna trawiasta na długości 545,00 mb, Wykonaniu altan z grillami – szt. 2 o pow. zabudowy 15,00 m2 każda
Więcej