Wybierz województwo

Warmińsko-mazurskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Regionalne Biuro w Olsztynie- "Bagrowanie trzciny i osoki na stawie w Nerwiku" 28.02.2021 dz. nr geod.164/1, 173,143/4 obręb Nerwik,gm. Purda
Więcej
2 Miasto Elbląg - Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez DGM 30.11.2020 teren administrowany przez Departament Gospodarki Miasta
Więcej
3 RZGW Gdańsk - „Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części” 04.11.2020 r. Część zamówienia nr 2: Gronowo Elbląskie
Więcej
4 Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie - wykonanie robót ziemnych w torze nr 2 stacji Pisz 15.05.2020 tor nr 2 stacji Pisz
Więcej
5 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Remontu przepustu w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy 22.05.2020 przepust w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy
Więcej