Wybierz województwo

Warmińsko-mazurskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 RZGW Gdańsk - „Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części” Część zamówienia nr 2 i 4 – do 90 dni od dnia przekazania terenu, Część zamówienia nr 6 i 7 Etap I – do 60 dni od dnia przekazania terenu, Część zamówienia nr 7 Etap II – do 30 dni od dnia przekazania terenu Część zamówienia nr 2: Gronowo Elbląskie, Część zamówienia nr 4: NW Nowy Dwór Gdański, Część zamówienia nr 6: NW Malbork, Część zamówienia nr 7: NW Elbląg, powiat Sztum, Malbork, Nowy Dwór Gdański
Więcej
2 Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie - wykonanie robót ziemnych w torze nr 2 stacji Pisz do 15 maja 2020 r. tor nr 2 stacji Pisz
Więcej
3 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Remontu przepustu w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy do dnia 22.05.2020 r. przepust w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy
Więcej
4 Zarząd Zlewni w Elblągu - Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu od dnia zawarcia umowy do dnia 29 listopad 2019 roku cz.3 - Elbląg i Pasłęk 180 szt. nor bobrowych; cz.4 - Malborku 500 szt. nor bobrowych; cz. 6 - Nowy Dwór Gdański 240 szt. nor bobrowych
Więcej