Wybierz województwo

Kujawsko-pomorskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Zarząd Zlewni w Inowrocławiu — wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych. 31.12.2021 NW Mogilno, NW Inowrocław Wschód, Inowrocław Zachód
Więcej
2 Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy - Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w części 2 i 3 I koszenie i wycinka krzaków – 15.06.2020r., II koszenie - 15.09.2020r. Zadanie nr 2 ISE Toruń Główny - 31,388 ha i wycinka krzaków 9,525 ha, Zadanie nr 3 ISE Toruń Wschodni - 169,758 ha i wycinka krzaków 1,297 ha
Więcej
3 Miasto i Gmina Górzno - „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu” 17.06.2019 r. teren przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie
Więcej
4 PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Lini Kolejowych w Bydgoszczy - Wycinka traw i krzewów Etap I - 30.05.2019r., Etap II - 30.09.2019 r. teren Sekcji Eksploatacji Toruń Główny, Toruń Wschodni i Inowrocław
Więcej
5 Gmina Cekcyn - „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Parkowej w Cekcynie” 31.07.2019 r. działki ewidencyjne o numerach: 807/2, 807/12 i 807/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Cekcyn
Więcej