Wybierz województwo

Dolnośląskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Nadleśnictwo Wałbrzych - Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko do dnia 30.10.2020 r., z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się realizacji robót budowlanych w okresie od 15 marca – do 15 sierpnia 2020 r. działki z numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko
Więcej
2 PGW WP Zarząd Zlewni w Lesznie – Eksploatacja obiektów hydrotechnicznych w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie - Część 1,3, 6, 7 od 1 dnia miesiąca następnego po podpisaniu umowy przez 36 miesięcy Część 1 - NW w Górze,3 - NW w Lesznie, 6 - NW w Rawiczu, 7 - NW w Trzebnicy
Więcej