Wybierz województwo

Opolskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Miasto Opole - „Remont rzeki Ryjec” 06.04.2020 r. rzeka Ryjec w kilometrze 0+051 do 6+250
Więcej