Wybierz województwo

Opolskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Miasto Opole - „Remont rzeki Ryjec” 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy rzeka Ryjec w kilometrze 0+051 do 6+250
Więcej