Realizacje naszej firmy

09.05.2019 PGW WP RZGW w Szczecinie - „Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje przepompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności techniczneji z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni.Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową.

więcej »
22.02.2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku - Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku - Część 1
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Pobrzeża
i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021 dla:
 
Część 1. Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku
więcej »
02.01.2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Elblągu - Utrzymanie i obsługa stacji pomp na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w ilości 22 szt. na okres 36 miesięcy(lata 2019–2021)

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie (bez kosztów energii elektrycznej oraz pomiarów  ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej) pompowni melioracyjnych zlokalizowanych w poszczególnych Nadzorach Wodnych: 

1) Część zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Elblągu – 11 szt.
2) Część zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Malborku – 7 szt.
3) Część zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim – 4 szt.
 
 

 

więcej »