O firmie

       Firma DREW-KOS Sp. z o.o. (Dawniej Drew-Kos Dariusz Różycki) realizuje projekty związane z usługami wodno-melioracyjnymi szczególnie w zakresie:

 • kanały melioracyjne i rowy - konserwacja i budowa
 • odmulanie i pogłębianie rzek, kanałów i rowów
 • umocnienia skarp rowów, kanałów i zbiorników wodnych - faszynowe i inne 
 • regulacje rzek i kanałów
 • budowa rurociągów
 • zbiorniki wodne, retencyjne - budowa oraz konserwacja
 • wały przeciwpowodziowe - pielęgnacja i konserwacja
 • budowle hydrotechniczne - zastawki piętrzące, progi
 • usuwanie zatorów na rzekach i kanałach, udrażnianie cieków wodnych
 • roboty ziemne koparką gąsienicową
 • kosztorysy, przedmiary robót oraz zestawienia 
 • fachowe doradztwo oraz nadzór prac melioracyjnych

 

       Wszelkie powierzone nam zadania wykonujemy z pełnym profesjonalizmem. Dysponujemy kadrą wyszkolonych pracowników, którzy w każdej sytuacji służa swoją opinią i doradztwem co do wykonalności określonego projektu. Podczas realizacji inwestycji jesteśmy w stałym kontakcie z Zamawiającym, nadzorując szczegółowość wykonania każdego projektu.

 

Zapraszamy do współpracy !