Wybierz województwo

Mazowieckie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Miasto Otwock - Konserwacja i koszenie rowów odwadniających i przydrożnych na terenie Miasta Otwocka Do 1 miesiąca od otrzymania zlecenia -
Więcej
2 Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Naprawia budowli piętrzącej zlokalizowanej na rzece Penza do 31.10.2020 Rzeka Penza w km 3 + 350
Więcej
3 GMINA SKÓRZEC - „Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec” do 01.10.2020r. działka nr 81/2 w obrębie Skórzec
Więcej
4 Zarząd Zlewni w Ostrołęce - „Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych” do 15.09.2020r. rz. Mała Rozoga, Kanał Kaczor, kanał Doprowadzalnik M, rz. Ostracha, rz. Kanał C Karaska, rz. Kanał Koty
Więcej
5 MPWiK Warszawa - Konserwacja nasypów, kanałów odprowadzających wodę oraz rowów melioracyjnych Do 31.12.20r. -
Więcej
6 Gmina Garbatka-Letnisko - „Wykonanie budowli wstrzymujących erozję wodną – przebudowa rowu melioracji szczegółowych wraz z budowlami na działkach nr ew. 14/2, 14/6 gm. Garbatka-Letnisko” do dnia 30.09.2019r teren działek o numerach ewid. 14/2, 14/6, 11, 734 obręb 0004 Bąkowiec PGR
Więcej