Wybierz województwo

Mazowieckie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Miasto Otwock - Konserwacja i koszenie rowów odwadniających i przydrożnych na terenie Miasta Otwocka 28.09.2020 teren miasta Otwock
Więcej
2 Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Naprawia budowli piętrzącej zlokalizowanej na rzece Penza 31.10.2020 Rzeka Penza w km 3 + 350
Więcej
3 GMINA SKÓRZEC - „Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec” 01.10.2020 działka nr 81/2 w obrębie Skórzec
Więcej
4 Zarząd Zlewni w Ostrołęce - „Naprawa budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych” 15.09.2020 rz. Mała Rozoga, Kanał Kaczor, kanał Doprowadzalnik M, rz. Ostracha, rz. Kanał C Karaska, rz. Kanał Koty
Więcej
5 MPWiK Warszawa - Konserwacja nasypów, kanałów odprowadzających wodę oraz rowów melioracyjnych 31.12.2020 rowy będące w eksploatacji MPWiK S.A. w m. st. Warszawa
Więcej