Wybierz województwo

Pomorskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - „ Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody w miejscowości Charzykowy.” 30,04,2021 dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy.
Więcej
2 Urząd Gminy Rzeczenica - „Budowa i przebudowa terenów rekreacyjnych nad jeziorem Szczytno w Rzeczenicy, nad jeziorem Krępsko w Gwieździnie i nad rzeką Białą w Międzyborzu” do 29.05.2020 r. jezioro Szczytno w Rzeczenicy, jezioro Krępsko w Gwieździnie i rzeka Biała w Międzyborzu
Więcej
3 RZGW GDAŃSK - Zarząd Zlewni w Chojnicach - Udrażnianie koryt cieków i kanałów do 100 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy Czerska Struga 17,484 km, Wielki Kanał Brdy 11,601 km,Struga Baba 7,699 km,Suska Struga 12,292 km, Graniczek 4,527 km, Szumiąca 5,637 km, Kamionka 23,520 km,Struga Kicz 12,986 km,Struga Raciąż 3,200 km, Zwierzynka 16,077 km, Rzepiczna 3,659 km
Więcej
4 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - „Oczyszczenie z roślinności koryt cieków i kanałów na terenie działania ZZ Tczew"- NW Starogard Gdański, NW Kościerzyna 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu Wykonawcy. NW Starogard Gdański, NW Kościerzyna
Więcej
5 Słowiński Park Narodowy-modernizacja systemu melioracyjnego w ramach inwestycji pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych” do 15.01.2021r Obszar Polderów Gardna IX i X
Więcej
6 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO - „Usługa melioracyjna: kompleksowa konserwacja rowów otwartych i wylotów wód opadowych systemu odwodnienia terenu lotniska Malbork, Pruszcz Gdański i Lasowice Wielkie” w cz.2 dla CZĘŚCI NR 2 ( Pruszcz Gdański): w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. Pruszcz Gdański
Więcej
7 Urząd Morski w Gdyni - usługa konserwacji i serwisowania 4 (czterech) automatycznych przepompowni 01.07.2020 r. — 30.06.2021 r. 4 automatyczne przepompownie zainstalowane na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni
Więcej
8 Zakład Linii Kolejowych w Gdyni - „Wykoszenie traw i innej roślinności przy torach na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni” 31 sierpna 2020 roku zad. 3 - 67,00 x 2 = 134 hektary, zad.4 - 120,70 x 2 = 241,4 hektara
Więcej
9 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni - utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni 17.02.2020-31.01.2021 Cz.1 - koryta prowadzące wodę o łącznej długości 11,56 km, Cz.2 - koryta prowadzące wodę o łącznej długości 15,07 km
Więcej
10 Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim - Wykonanie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, oraz ścinką zawyżonych poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2019 r. - zad.2 15.11.2019 r. zad. 2
Więcej
11 PGW WP Zarząd Zlewni w Tczewie - Udrożnienie rzek, kanałów i cieków z roślinności na terenie działania Zarządu Zlewni w Tczewie w części Zad.1cz.1 30 dni Rów Hermana w km 0+000-7+830
Więcej
12 ENERGA WYTWARZANIE SA - „Wykonanie drenaży podskarpowych i ubezpieczeń od strony starorzecza kanału derywacyjnego EW Żelkowo" Do 1 marca 2019r. kanał derywacyjny EW Żelkowo
Więcej
13 PGW WP ZZ w Chojnicach - Prace konserwacyjne na rzekach, kanałach, wałach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Chojnicach w podziale na następujące części: 1,3,4,5,6,7,11,14 cz.1 - 47 dni, cz.3 - 35 dni, cz.4 - 21 dni, cz.5 - 25 dni, cz.6 - 30 dni, cz.7 - 30 dni, cz.11 - 75 dni, cz.14 - 14 dni Kamionka I etap, rzeka Struga Kicz, rzeka Struga Klaskawska - rzeka Struga Baba, rzeka Struga Raciąż - rzeka Suska Struga, Wielki Kanał Brdy, rzeka Zwierzynka,rzeka Brda i Kanał Nowa Wieś, Rów Trutnowski
Więcej
14 Urząd Miejski w Chojnicach - Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych od 1 lipca 2019r. do 30.06.2020r. około 2.780 mb
Więcej
15 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach - Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Chojnicach w latach 2019 – 2021 w podziale na części: Część 1: Wykonanie usług związanych z obs Początek: 01/01/2019 Koniec: 31/12/2021 Stacja pomp Zielona Huta
Więcej
16 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku - „Wykonanie narzutu kamiennego przy podporze P25 mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna w km rzeki 868+200 (MPHP 73+400) w zakresie od wybudowanej ostrogi w kierunku górnej wody” 30 dni od dnia przekazania terenu budowy w km rzeki 868+200 (MPHP 73+400)
Więcej