Wybierz województwo

Pomorskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce - mineralizacji pasów przeciwpożarowych wraz z usunięciem posuszu wzdłuż pasów w kompleksach wojskowych m. Wicko Morskie 30.06.2021 Pasy poż. zlokalizowane w m. Wicko Morskie (21, 556 ha)
Więcej
2 Gdańskie Nieruchomości - Dozór i konserwacja przepompowni ścieków 31.12.2020 ul. Ubocze 26, ul. Wyspiańskiego 17A, ul. Boguckiego 133.
Więcej
3 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - „ Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody w miejscowości Charzykowy.” 30.04.2021 dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy.
Więcej
4 Urząd Gminy Rzeczenica - „Budowa i przebudowa terenów rekreacyjnych nad jeziorem Szczytno w Rzeczenicy, nad jeziorem Krępsko w Gwieździnie i nad rzeką Białą w Międzyborzu” 29.05.2020 jezioro Szczytno w Rzeczenicy, jezioro Krępsko w Gwieździnie i rzeka Biała w Międzyborzu
Więcej
5 RZGW GDAŃSK - Zarząd Zlewni w Chojnicach - Udrażnianie koryt cieków i kanałów 12.10.2020 Czerska Struga 17,484 km, Wielki Kanał Brdy 11,601 km,Struga Baba 7,699 km,Suska Struga 12,292 km, Graniczek 4,527 km, Szumiąca 5,637 km, Kamionka 23,520 km,Struga Kicz 12,986 km,Struga Raciąż 3,200 km, Zwierzynka 16,077 km, Rzepiczna 3,659 km
Więcej
6 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - „Oczyszczenie z roślinności koryt cieków i kanałów na terenie działania ZZ Tczew"- NW Kościerzyna 30.10.2020 NW Kościerzyna
Więcej
7 Słowiński Park Narodowy-modernizacja systemu melioracyjnego w ramach inwestycji pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych” 15.01.2021 Obszar Polderów Gardna IX i X
Więcej
8 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO - „Usługa melioracyjna: kompleksowa konserwacja rowów otwartych i wylotów wód opadowych systemu odwodnienia terenu lotniska Malbork, Pruszcz Gdański i Lasowice Wielkie” w cz.2 31.10.2020 Pruszcz Gdański
Więcej
9 Urząd Morski w Gdyni - usługa konserwacji i serwisowania 4 (czterech) automatycznych przepompowni 30.06.2021 4 automatyczne przepompownie zainstalowane na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni
Więcej
10 Zakład Linii Kolejowych w Gdyni - „Wykoszenie traw i innej roślinności przy torach na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni” 31.08.2020 zad. 3 - 134 hektary, zad.4 - 241,4 hektara
Więcej
11 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni - utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni 31.01.2021 Cz.1 - koryta prowadzące wodę o łącznej długości 11,56 km, Cz.2 - koryta prowadzące wodę o łącznej długości 15,07 km
Więcej
12 Urząd Miejski w Chojnicach - Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 30.06.2020 około 2.780 mb
Więcej
13 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach - Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Chojnicach w latach 2019 – 2021 w podziale na części: Część 1: Wykonanie usług związanych z obs 31.12.2021 Stacja pomp Zielona Huta
Więcej