Realizacje naszej firmy

08.08.2019 Gmina Konstantynów Łódzki - Przebudowę budowli stawowej – zastawki na budowlę spustowo-przelewową na zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim w ramach realizacji operacji pt. „Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzk

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zastawki na budowlę spustowo - przelewową na zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim, na działce o nr ewid. 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki, ul. Łaska 64/66, gm. Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) roboty przygotowawcze, 
2) demontaż kładki dla pieszych nad zastawką,
3) wykonanie grodzi z worków z piasku na wlocie do przepustu przy moście drogowym i przed zastawką,
4) demontaż zastawki,
5) demontaż ubezpieczeń betonowych skarp rowu na odcinku zajętym pod rurociąg,
6) montaż studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego oraz przyczółków wlotowego i wylotowego, 
7) uzupełnienie kostką brukową ciągu chodnika dla pieszych,
8) porządkowanie terenu i obsiew mieszankami traw,
9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego.