Realizacje naszej firmy

15.04.2019 Gmina Cekcyn - „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Parkowej w Cekcynie”

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Parkowej w Cekcynie.

1) Zakres robót – utwardzenie:
 
a) ścieżki spacerowe – nawierzchnia z tłucznia kamiennego Ø 31,5 mm – 292,00 m2
- szerokość czynna ścieżek od 1,6 m do 1,8 m
- obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 245 m
- ława pod krawężniki betonowe z oporem – 7,35 m3
 
b) szachownica z płyt betonowych 50x50x7 cm, 50 % płyt koloru ciemnego szarego i 50 % płyt koloru jasnego siwego – 16 m2
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – 16 m2
- ława pod krawężnik betonowa z oporem – 0,48 m3
- obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 16 m.
 
2) Zakres robót – nasadzenie roślinnością, trawniki, kora drzewna, pielęgnacja drzew:
- nasadzenia - barwinek pospolity – 300 szt.
- nasadzenia - wrzos – 100 szt.
- nasadzenia - świdośliwa kanadyjska – 2 szt.
- nasadzenia - lawenda w doniczce – 250 szt.
- nasadzenia - hortensja w doniczce – 50 szt.
- nasadzenia - powojnik – 15 szt.
- nasadzenia - pięciornik krzewiasty – 15 szt.
- nasadzenia - śliwa wiśniowa – 3 szt.
- trawniki parkowe – 0,11 ha
- wyłożenie kory drzewnej wokół nowo posadzonej roślinności (grubość warstwy 6 cm) – 0,07 ha
- pielęgnacja drzew liściastych – podcinka 15 szt.
 
3) Zakres robót – montaż elementów małej architektury:
- ławki parkowe stalowe – drewniane z oparciem mocowane na bloczkach betonowych – 4 szt.
- ławki parkowe stalowo – drewniane bez oparcia w kształcie łuku mocowane na bloczkach betonowych – 3 szt.
- kosze stalowe, stalowo – drewniane – 8 szt.
- stojak na rowery w formie sześcianu – 1 szt.
- stół do szachów, chińczyka, podwójny z ławkami – konstrukcja żelbetowa – 1 szt.
- urządzenie fitness (biegacz/surfer) – 1 szt.
- urządzenie fitness (wioślarz/krzesło) – 1 szt.
- urządzenie fitness (wyciąg górny/pajacyk) – 1 szt.
- pergola – szerokość 2,7 m, długość mierzona po łuku 47,615 m, wysokość 3,785 m.