Realizacje naszej firmy

Gmina Miasto Kołobrzeg - „Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Budowy zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej " w tym:
 
ROBOTY BUDOWLANE:
1) Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanałów dopływowych i odpływowych
Budowa  ziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych o objętości ok. 1400 m3 oraz kanałów dopływowych i odpływowych o średnicy od DN 400 do DN 900 mm, studzienek połączeniowych, regulatora odpływu i zastawek kanałowych  na  rowie   S-8.
2) Utwardzenie nawierzchni
Wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 300x 150x12 cm. Ułożenie płyt bezpośrednio na wzmocnionym podłożu wykonanym z geowłókniny wypełnionej warstwą żwiru o grubości 25 cm. Utwardzenie części terenu, wokół projektowanego zbiornika z tłucznia kamiennego o szerokości 1,50 m 
i grubości 15 cm.
3) Ogrodzenie
Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowe  plecionej z drutu stalowego ocynkowanego  gr. 1,80 mm powlekaną PVC. Wymiar oczek 45 x 45 mm. Wysokość  siatki H = 1500 mm. Słupki ogrodzeniowe stalowe o średnicy DN 48 mm i wysokości 2,3 m z tzw. przelotkami na linkę. Słupki narożne z podporami z rur DN 32 mm. Zamontowanie krawężników chodnikowych pomiędzy słupkami. Montaż bramy wjazdowej  przemysłowej przesuwnej o długości L = 4,0 m wraz z napędem ręcznym i szyną jezdną. Wysokość bramy H = 1500 mm. 
 
Termin realizacji: 31.03.2020r. - 31.08.2020 r.