Realizacje naszej firmy

26.11.2020 Zarząd Zlewni w Inowrocławiu — Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

 

Część nr 1.  Obiekt hydrotechniczny na terenie Nadzoru Wodnego Mogilno: - budowla piętrząca — Iszt.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Rzeka Panna w km 7+537 m. Żabno, gm. Mogilno, pow. mogileński.

 

Część nr 3 Obiekty hydrotechniczne na terenie Nadzoru Wodnego Inowrocław Wschód - budowle piętrzące — 3 szt.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu:

  • Rzeka Noteć Wschodnia — jaz betonowy ze stałym progiem w km 380+160 w m. Žarowo, konserwacja i utrzymanie w km 380+150-380+170,
  • Kanał Lichenek — przepust z piętrzeniem w km 5+000 i 5+390 w m. Bogusławice, konserwacja i utrzymanie w km 4+990-5+010 oraz 5+380-5+400

 

Część nr 4 Obiekty hydrotechniczne na terenie Nadzoru Wodnego Inowrocław Zachód - budowle piętrzące —4 szt.

 

  • Kanał Budzisławski — próg betonowy w km 0+000 m. Zygmuntowo, konserwacja w km 0+0000+010,
  • Kanał Budzisławski — przepust z piętrzeniem w km 0+190 w m. Zygmuntowo i w km 4+626 w m. Budzisław Kościelny, konserwacja i utrzymanie w 0+180-0+200 4+616-4+636
  • Kanał Ostrowo-Gopło — śluza upustowa w km 33+116, konserwacja i utrzymanie w km 33+09633+136 (między jez. Suszewskim a jez. Kownackim)