Realizacje naszej firmy

26.11.2020 RZGW Rzeszów- Zarząd Zlewni Stalowa Wola - Remont jazu na rzece Łazowna

Przedmiotem zamówienia jest Remont jazu na rzece Łazowna w km 3+020 m-ść. Biszcza, gm. Biszcza,
powiat biłgorajski, woj. Lubelskie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in:
1) robót j.n.:
- Dostawa materiału do budowy grodzy ochronnej
- Grodze ziemne o wys. do 1.5 m
- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m
- Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
- Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych
- Torkretowanie pęknięć
- Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
- Przygotowanie podłoża betonowego poprzez zmycie powierzchni betonowej wodą pod ciśnieniem
- Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez groszkowanie
- Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych lub żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową
- Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową
- Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową
- Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych
- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie konstrukcji kozłów i barierki
- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
- Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
- Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków -montaż nowych drewnianych belek na kozłach ( do mocowania szandorów) wraz z impregnacją
- Kładki dla pieszych na ramach - budowa nowej kładki
- Impregnacja drewnianej kładki
2) usług j.n.:
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer. do 2.0 m
2. Szczegółowy zakres prac precyzuje:
− dokumentacja projektowa składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót i usług,
                            -                                           -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i usług