Realizacje naszej firmy

24.11.2020 Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim - Naprawa umocnień nabrzeża bulwaru w Gorzowie Wlkp

Zakres przedmiotu zamówienia


A. Naprawa uszkodzeń w nawierzchni betonowej
Zakres robót obejmuje prace polegające na skuciu luźnych i popękanych elementów betonu
wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz oczyszczenie powierzchni betonowych nabrzeża w
miejscach naprawy. Następnie wypełnienie ubytków odpowiednią zaprawą (o minimalnej
klasie wytrzymałości C16/20, odporną na warunki atmosferyczne oraz zwiększoną wilgotność)
oraz wyrównanie naprawianych powierzchni szpachlą polimerowo-cementową (lub
mieszanką odporną na ścieranie, panujące zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz
zwiększoną wilgotność).
Miejsca naprawy oznaczone zostały numerami od 1 do 36.


B. Wykonanie dylatacji
Zakres robót obejmuje prace związanie z wykonaniem (odtworzeniem) dylatacji konstrukcji
poziomych z wypełnieniem kitem lub innym środkiem do tego przeznaczonym.


C. Uzupełnienie kątownika stalowego
Zakres robót obejmuje uzupełnienie brakującego oraz wymiana uszkodzonego kątownika
stalowego o wymiarach 45x45x3 wraz z zabepieczeniem antykorozyjnym, w ciągu długości
nabrzeża tj. od zjazdu na nabrzeże od ul. Stefani Hejmanowskiej do budynku Wildomu.


D. Odnowienie balustrady stalowej
Zakres robót obejmuje przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych do stopnia St 2 wraz z naprawą uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących elementów balustrady, w tym elementów złącznych (śrub i nakrętek). Następnie dwukrotne malowanie oczyszczonej konstrukcji stalowej balustrady farbą antykorozyjną odporną na działania warunków atmosferycznych w kolorze (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym). Należy również wykonać podwójne poręcze ochronne łańcuchowe zabezpieczające zejście w kierunku rzeki za pomocą kłódki (kolorystyka i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym).


E. Odnowienie polerów cumowniczych
Zakres robót obejmuje oczyszczenie i przygotowanie powierzchni polerów cumowniczych do stopnia St 2 i. Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną odporną na warunki atmosferyczne w kolorze (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym).


F. Wymiana drabiny zejściowej
Zakres robót obejmuje roboty polegające na demontażu starej uszkodzonej drabiny zejściowej na przystani, wykonaniu nowej wraz z montażem oraz zabezpieczeniem farbami antykorozyjnymi odpornymi na działania wody w kolorze (kolorystyka oraz kształt do uzgodnienia z Zamawiającym).


G. Odnowienie kątowników na schodach zejściowych z przystani
Zakres robót obejmuje prace związane oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowych do stopnia ST 2 oraz dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną odporną na warunki atmosferyczne w kolorach (kolorystyka i sposób malowania do uzgodnienia z Zamawiającym).