Realizacje naszej firmy

06.08.2020 GMINA SKÓRZEC - „Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec”
Przedmiotem inwestycji jest remont zbiornika wodnego o powierzchni ok. 0.60 ha położonego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec, polegający na odmuleniu dna, wzmocnieniu stabilności skarp oraz remoncie budowli utrzymującej wodę w zbiorniku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja stawu w m. Skórzec”. Zamiarem inwestycji jest wykonanie robót związanych z utrzymaniem urządzenia wodnego - zbiornika wodnego w celu zachowania jego funkcji, tj. retencjonowania wody.
 
Zadanie inwestycyjne obejmuje:
1) osuszenie dna zbiornika,
2) wycięcie drzew i usunięcie krzaków,
3) odmulenie dna zbiornika,
4) wykonanie remontu przepustu,
5) remont skarp brzegów zbiornika,
6) remont budowli zatrzymującej wodę w zbiorniku,
7) uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu przyległego do zbiornika.