Realizacje naszej firmy

06.08.2020 RZGW Gdańsk - „Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części”

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części”:

Część zamówienia nr 2: Konserwacja kanałów na terenie NW Elbląg, gm. Gronowo Elbląskie.

Wykonanie usług konserwacji kanałów znajdujących się na polderach: 17 Jasionna, 22 Karczowiska Górne, 23 Mojkowo, Fiszewka F, 47 Wikrowo, 44 Kopanów, 60 Gronowo Elbląskie, rz. Fiszewka polegających na:
− ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,
− wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp - 2/3 powierzchni koszenia,
− wykoszeniu porostów z dna kanału kosiarką pływającą wraz z wykonaniem przegród szt. 2 z liny i kiszki oraz
   mechanicznym wydobyciem pokosu na brzeg,
− hakowaniu roślinności z dna z rozplantowaniem urobku,
− udrożnienie koryta cieku z rozplantowaniem urobku,
− wycinką zakrzaczeń z zrębakowaniem.