Realizacje naszej firmy

19.06.2020 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - „Remont 4 jazów na rzece Gilówka w m. Jarocin, Golce, Mostki, gm. Jarocin”
Przedmiotem zamówienia jest remont 4 jazów na rzece Gilówka w m. Jarocin, Golce, Mostki, gm. Jarocin.
 
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
 
- Wykonanie podsypek z tłucznia kamiennego - 153,54 m2
- Wzmacnianie powierzchni skarp geowłókniną -153,54 m2
- Rozebranie konstrukcji betonowych - 17,51 m3
- Wykonanie zbrojenia przyczółków - 300,08 kg
- Roboty betonowe - 28,83 m3
- Wykop obwodnic - 131,25 m3
- Wykonanie grodzy - 65,7 m3
- Zasypanie obwodnic - 131,25 m3
- Rozbiórka grodzy - 67,5 m3
- Wykonanie barierek i słupków z pomalowaniem