Realizacje naszej firmy

05.05.2020 Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy - Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w części 2 i 3

Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w Sekcjach  Eksploatacji Bydgoszcz, Toruń Główny i Toruń Wschodni, w części zamóweinia 2 i 3.

 

Zadanie nr 2  ISE  Toruń Główny
Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem  z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu  Linii Kolejowych w Bydgoszczy w  Sekcji Eksploatacji  Toruń Główny z podziałem na I i II koszenie, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 
• I koszenie traw31,388 ha  i wycinka krzaków 9,525 ha
• II koszenie  traw - 31,388 ha
 
Zadanie nr 3  ISE  Toruń Wschodni
Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem  z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu  Linii Kolejowych w Bydgoszczy w  Sekcji Eksploatacji  Toruń  Wschodni z podziałem na I i II koszenie  zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 
I koszenie traw169,758 ha  i wycinka krzaków  1,297 ha
II koszenie  traw -169,758 ha

 

Specyfikacja techniczna

  • Zakres usługi obejmuje wycinkę traw, chwastów oraz krzewów w trójkątach widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, na międzytorzu torów stacyjnych, skarpach  itp. zgodnie z załącznikami  oraz schematami trójkątów widoczności dla każdego przejazdu kolejowo-drogowego dostarczonych Wykonawcy na przekazaniu placu budowy  wraz z uprzątnięciem terenu po robotach
  • Usługa obejmuje usuniecie z wyznaczonego trójkąta widoczności krzaków poprzez ucięcie pnia na wysokości nie większej niż 5 cm nad poziomem gruntu ,ich rąbkowanie ,ręczne plantowanie wiórów po rąbkowaniu lub wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz uprzątnięcie terenu.
  • Dwukrotne koszenie traw i chwastów w  wyznaczonym trójkącie widoczności zgodnie z przedmiarem stanowiący załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia wg wskazań poszczególnych Sekcji Eksploatacji.