Realizacje naszej firmy

05.05.2020 Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie - wykonanie robót ziemnych w torze nr 2 stacji Pisz
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót ziemnych w torze nr 2 stacji Pisz.
 
Zakres robót:
 
1) wybraniu materiału ziemnego z toru nr 2 w km od 101,365 do 102,227. Obmiar: 860m x 3,75 m x 0,4 m = 1290 m3,
 
2) wybraniu materiału ziemnego po byłym peronie na międzytorzu torów nr 2 i nr 4 w km od 101,860 do 102,130. Obmiar: szerokości około 0,5 m i wysokości około 0,8m. Ziemię należy wybrać (do poziomu istniejącej przed robotami niwelety toru nr 2) w pasie przy zachowaniu ciągłej odległości od osi toru nr 1, co najmniej 6,6 m. Dodatkowo należy wybrać skarpę pochyloną pod kątem 45 stopni, uniemożliwiającą osuwanie się niewybranej części peronu ziemnego. Szacowana objętość materiału ziemnego to - 270m x 0,5 m x 0,8m =  108 m3,
 
3)  zagospodarowanie na koszt wykonawcy wybranego materiału w ilości ok 2516,4 ton (1398 m3).