Realizacje naszej firmy

05.05.2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Remontu przepustu w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych przepustu w km 39+760 dr. woj. nr 655 koło msc. Doliwy.
 
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu przepustu polegającego na:
• wykonaniu wykopów pod fundamenty skrzydełek i ław fundamentowych,
• rozbiórce zniszczonych skrzydełek kamiennych wraz z ich ponowną odbudową,
• wykonaniu ław betonowych wzmacniających wzdłuż ścian kamiennych,
• wykonaniu czapek betonowych na skrzydełkach kamiennych,
• spoinowaniu bloków kamiennych na ścianach i czołach obiektu,
• humusowaniu skarp wraz z obsianiem trawą.