Realizacje naszej firmy

08.08.2019 Nadleśnictwo Łomża - „Ochrona czynna cennych siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018 w latach”

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu wykonania zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościachgruntowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łomża, położonych w obszarze Natura 2000 Czerwony BórPLH200018, w Gminie Zambrów. Zabiegi polegać będą na usuwaniu roślinności krzewiastej (krzewy, drzewa) z wynoszeniem i ze zrąbkowaniem biomasy.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Odkrzaczanie wraz z zrębkowaniem i wywozem biomasy na siedlisku 6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe. 
Usunięcie z powierzchni siedliska roślinności krzewiastej i drzewiastej i biomasy drzewnej martwej Zrębkowanie i wywóz biomasy (ścięte rośliny i ich części, roślinność krzewiasta wywrócona, martwa, gałęzie, leżanina) poza powierzchnię z zabiegiem; w odległości do 3 km, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Szacowana powierzchnia działania: 1,40 ha
 
2. Odkrzaczanie wraz zrębkowaniem i wywozem biomasy na siedlisku 4030 Suche wrzosowiska. 
Usunięcie z powierzchni siedliska roślinności krzewiastej z gatunków: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, brzoza omszona, topola osika, czeremcha amerykańska, modrzew europejski. Zrębkowanie i wywóz biomasy (ścięte rośliny i ich części, roślinność krzewiasta wywrócona, martwa, gałęzie, leżanina) poza powierzchnię z zabiegiem, w odległości do 3 km, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Poprzez roślinność krzewiastą należy rozumieć krzewy, drzewa o średnicy do 7 cm. mierzonej na wysokości do 1.3m.
Szacowana powierzchnia działania: 5,8 ha
 
3. Odkrzaczanie wraz z zrębkowaniem i wywozem biomasy na siedlisku 5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych. 
Przeciwdziałanie sukcesji roślinności prowadzącej do odnowienia boru sosnowego. Usuwanie roślinności krzewiastej z zachowaniem krzewów jałowca wraz z zrębkowaniem i wywozem biomasy (ścięte rośliny i ich części, roślinność krzewiasta wywrócona, martwa, gałęzie, leżanina) poza powierzchnię z zabiegiem, w odległości do 3 km, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Poprzez roślinność krzewiastą należy rozumieć krzewy, drzewa o średnicy do 7 cm. mierzonej  na wysokości do 1.3m.
Szacowana powierzchnia działania: 54,3ha
 
Łączna powierzchnia prac: 61,50 ha