Realizacje naszej firmy

26.07.2019 PGW WP Zarząd Zlewni w Lesznie – Eksploatacja obiektów hydrotechnicznych w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie - Część 1,3, 6, 7

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem budowli piętrzących i przepustów wałowych.

Zamówienie zostało podzielone na części:
 
część 1 - Budowle hydrotechniczne na terenie działania Nadzoru Wodnego w Górze - powiat górowski
Zamówienie obejmuje obsługę, konserwację, utrzymanie sprawności urządzeń, utrzymanie porządku w obrębie budowli, eksploatację zgodnie z instrukcją 10 jazów oraz przeglądy, sukce-sywnie co 6 miesięcy, 100 budowli wałowych wraz z pracami interwencyjnymi.

 

część 3 - Budowle hydrotechniczne na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lesznie - powiat leszczyński, powiat gostyński, powiat wschowski, powiat górowski
Zamówienie obejmuje obsługę, konserwację, utrzymanie sprawności urządzeń, utrzymanie porządku w obrębie budowli, eksploatację zgodnie z instrukcją 15 jazów oraz przeglądy, sukce-sywnie co 6 miesięcy, 75 budowli wałowych wraz z pracami interwencyjnymi.
 
część 6 - Budowle hydrotechniczne na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rawiczu - powiat rawicki, powiat gostyński
Zamówienie obejmuje obsługę, konserwację, utrzymanie sprawności urządzeń, utrzymanie porządku w obrębie budowli, eksploatację zgodnie z instrukcją 9 jazów oraz przeglądy, sukce-sywnie co 6 miesięcy, 55 budowli wałowych wraz z pracami interwencyjnymi.
 
część 7 - Budowle hydrotechniczne na terenie działania Nadzoru Wodnego w Trzebnicy - po-wiat górowski, powiat trzebnicki
Zamówienie obejmuje obsługę, konserwację, utrzymanie sprawności urządzeń, utrzymanie porządku w obrębie budowli, eksploatację zgodnie z instrukcją 41 jazów oraz przeglądy, sukce-sywnie co 6 miesięcy, 117 budowli wałowych wraz z pracami interwencyjnymi