Realizacje naszej firmy

30.04.2019 Miasto i Gmina Górzno - „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu”
Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu.
 
Przedmiotem opracowania jest w 1 części:
Zagospodarowanie terenu przy stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu na dz. nr 494, 495 obr.
Górzno Miasto 1 w Górznie, gm. Górzno poprzez wykonanie chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, śmietniki, lampy solarne).
 
Przedmiotem opracowania jest w 2 części:
Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu poprzez wykonanie placów zabaw, chodników i przebieralni na dz. nr 184/2 obr. Górzno Miasto 2 w Górznie, gm. Górzno.