Realizacje naszej firmy

23.04.2019 Zarząd Zlewni w Elblągu - Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu - zadania; 3,4 i 6

Przedmiotem zamówienia jest "Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu"

1. Część zamówienia nr 3 Elbląg i Pasłęk  -  Zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) -180 szt., 

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • zbudowa uszkodzeń korpusu wałów p.pow. 180 sztuk nor na długości 1800 mb (1,8 km )
 • roboty przygotowawcze (okoszenie korony i skarp z wygrabieniem) - 3600 m2 
 • załadunek i transport gruntu ciągnikami z odległości 15 km po drogach utwardzonych do miejsc wbudowania — 540 m3 wykop koparką 0,15 m3 na odkład - rozkopanie uszkodzonego korpusu wału i ręczne oczyszczenie nory z zachowaniem bezpieczeństwa ppow. — 360 m3
 • wbudowanie gruntu z zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi - 900 m3
 • na odcinkach wału po wykonaniu zabudowy uszkodzeń należy wykonać plantowanie skarp i korony z obsiewem traw w ziemi urodzajnej - 3600 m2.

2. Cześć zamówienia nr 4 Nadzór Wodny w Malborku - Zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) —500 szt.,

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • zabudowa uszkodzeń korpusu wałów przeciwpowodziowych 500 szt. nor na odcinkach o łącznej długości 5.000 mb (5 km)
 • roboty przygotowawcze (okoszenie korony i skarp z rozdrobnieniem) - 10.000 m2
 • załadunek i transport gruntu ciągnikami z odległości 15 km po drogach utwardzonych do miejsc wbudowania - 1.500 m3
 • wykop koparką na odkład 0,15 m3 rozkopanie uszkodzonego korpusu wału, oczyszczenie nory z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - 1.000 m3
 • wbudowanie gruntu z zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi - 2.500 m3
 • na odcinkach wału przeciwpowodziowego po wykonaniu zabudowy uszkodzeń należy wykonać plantowanie skarp i korony z obsiewem mieszanką traw w ziemi urodzajnej 10.000 m2.

3. Cześć zamówienia nr 6 Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim  - Zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) - 240 szt.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • zabudowa uszkodzeń korpusu wałów przeciwpowodziowych (nory) L = 2400 mb,
 • załadunek i transport gruntu ciągnikami z odległości 15 km po drogach utwardzonych oraz odcinkowo po koronie wału ( w sprzyjających warunkach kiedy korona jest sucha i przejazd nie spowoduje powstania kolein w koronie wału) do miejsc wbudowania (nory) - 720 m3
 • okoszenie skarp i korony wraz z wygrabieniem przed wykonaniem prac - 4 800 m2
 • wykop koparką 0,15 m3 na odkład - rozkopanie uszkodzonego korpusu wału z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpowdziowego — 480 m3 
 • zasypanie z zagęszceniem ubijakami mech. uszkodzeń  korpusu wału — 1200 m3 
 • na odcinkach wału po wykonaniu zabudowy uszkodzeń należy wykonać plantowanie skarp i korony wraz z obsiewem mieszanką traw — 4 800 m2