Realizacje naszej firmy

15.04.2019 PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Lini Kolejowych w Bydgoszczy - Wycinka traw i krzewów

Przedmiot zamówienia polega na wycince traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu PKP na terenie Sekcji Eksploatacji Toruń Główny , Toruń Wschodni i Inowrocław z podziałem na zadania:

Zadanie nr 2 Toruń Główny

Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu PKP na terenie Sekcji Eksploatacji Toruń Główny z podziałem na I i Il koszenie:

I koszenie traw - 24,433 ha i wycinka krzewów 2,234 ha

Il koszenie traw — 24,433 ha

           Zadanie nr 3 Toruń Wschodni

Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu PKP na terenie Sekcji Toruń Wschodni z podziałem na I i Il koszenie:

I koszenie traw -154,85 ha i wycinka krzewów 0,960ha 

Il koszenie traw-154,85 ha

Zadanie nr 4  Inowrocław

Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu PKP na terenie Sekcji Eksploatacji Inowrocław z podziałem na I i Il koszenie

I koszenie traw - 86,09 ha i wycinka krzewów 0,831 ha

Il koszenie traw — 62,49 ha

Wykonanie prac obejmuje:

Zakres usługi obejmuje: wycinkę traw, chwastów oraz krzewów w trójkątach widoczności na przejazdach kolejowych oraz na międzytorzu torów stacyjnych skarpach itp. zgodnie z załącznikami wraz z uprzątnięciem terenu.

  1. Usługa obejmuje usunięcie z wyznaczonego trójkąta widoczności krzaków przez ucięcie pnia na wysokości nie większej niż 5 cm nad poziomem gruntu, ich rąbkowanie, ręczne plantowanie wiórów po rąbkowaniu lub wywóz i zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę oraz uprzątnięcie terenu.
  2. Dwukrotne koszenie traw i chwastów w wyznaczonym trójkącie widoczności zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do Warunków zamówienia wg wskazań poszczególnych Sekcji Eksploatacji.