Realizacje naszej firmy

Gdańskie Nieruchomości Dział Zamówień - Dozór i konserwacja przepompowni ścieków

Przedmiotem zamówienia jest dozór i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

 

Szczegółowy zakres prac :

1. Wykonanie usługi dozoru i stałej konserwacji przepompowni ścieków w Gdańsku przy :

  • ul. Ubocze 26
  • ul. Wyspiańskiego 17A
  • ul. Boguckiego 133

2. Dozór i konserwacja przepompowni ścieków w zakresie :

a) Raz w miesiącu:

-Wydobycie, czyszczenie i sprawdzenie poprawności działania łączników pływakowych.

-Czyszczenie i sprawdzenie poprawności działania sondy hydrostatycznej.

-Wydobycie i czyszczenie zewnętrznych części pomp zatapialnych.

-Sprawdzenie poprawności działania i sterowania pomp zatapialnych w trybie ręcznym i automatycznym.

-Sprawdzenie, regulacja i konserwacja styczników.

-Udrażnianie rurociągów tłocznych w przepompowni.

b) Raz na 2 miesiące:

-Wypompowanie ścieków z przepompowni i wyczyszczenie studni z zanieczyszczeń stałych (oczyszczenie rurociągów, okablowania, drabinki, prowadnic).

d) Raz do roku

-Wydobycie pomp zatapialnych i oględziny stopnia degradacji części hydraulicznych, wirnika, korpusu dolnego i czyszczenie tych elementów.

-Pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń pakietu stojana w pompach zatapialnych.

-Sprawdzenie degradacji łożysk w pompach zatapialnych – pomiary drgań.

-Pomiary prądów roboczych i korelacja z wartościami znamionowymi.

-Wymiana oleju w komorze olejowej każdej pompy.

-Sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów i przekazanie ich inspektorowi nadzoru Zamawiającego.