Realizacje naszej firmy

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce - mineralizacji pasów przeciwpożarowych wraz z usunięciem posuszu wzdłuż pasów w kompleksach wojskowych m. Wicko Morskie

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych wrazz usunięciem posuszu wzdłuż pasów w kompleksach wojskowych m. Wicko Morskie.

 

    1. Zakres szczegółowy przedmiotu umowy:

 • dojazd pożarowy nr 17 na odcinku 15 500 m pomiędzy JW., a PKT Jarosławiec (pas ppoż. typu B po obu stronach drogi o szerokości 2,0 m, początek pasa z lewej strony na wysokości ogrodzenia jednostki, droga żużlowa na kierunku Lędowo-Jarosławiec) – 31 000 m (6,20 ha),
 • droga pożarowa nr 2 o długości 1 500 m między skrzyżowaniem SO 6, a oczkiem wodnym w kierunku OC Górsko (pas ppoż. typu B po obu stronach drogi o szerokości 2,0 m ) – 3 450 m (0,69 ha),
 • dojazd pożarowy nr 13 (czołgowa - pas ppoż. typu B po prawej stronie drogi na kierunku Kanał Połynia – Wzgórze przeciwlotników oraz pas ppoż. typu A po lewej stronie drogi o szerokości 2,0 m) – 7 000 m (1,40 ha),
 • droga pożarowa nr 7 pomiędzy PKT Jarosławiec – stadion sportowy (pas p.poż. typu A po obu stronach drogi - 5 200 m. (15,6 ha),
 • inne miejsce startów i lądowań na poligonie o obwodzie  4 500 m (pas ppoż. typu B o szerokości 2,0 m) –  4 500 m (0,90 ha),
 • obozowisko nr 1 i 2 przy stołówce budynek nr 113 (pas ppoż. typu B
  o szerokości 2,0 m) -  1 600 m (0,32 ha),
 • obozowisko nr 4 Potynia (pas ppoż. typu B o szerokości 2,0 m) – 800 m (0,16 ha),
 • polowy skład MPS przy lotnisku (pas ppoż. typu B o szerokości 2,0 m) – 100 m (0,02 ha),
 • pole robocze na wzgórzu przeciwlotników (pas ppoż. typu C o szerokości 15 m wokół pola roboczego) – 7 100 m (10,65 ha),
 • pole robocze przy stanowisku ogniowym SO2 (pas ppoż. typu C o  szerokości 10 m ) –  800 m (0,80 ha),
 • polowy skład opałowy (pas ppoż. typu B o szerokości 2,0 m) - 500 m (0,10 ha),
 • PPZA (pas ppoż. typu B o szerokości 2,0 m) – 800 m (0,16 ha),
 • budynki nr 1, 9, 14, 17, 18, 23 i 24 (pas ppoż. typu B o szerokości 2,0 m) – 780 m (0,156 ha)

   Ponadto należy usunąć posusz znajdujący się w odległości do 30 m od zmineralizowanych pasów p. pożarowych typu B i C.

    Pasy należy wykonać wg następujących zasad:

 • pas przeciwpożarowy typu A (oczyszczenie pasa szerokości 30 m z posuszu, krzewów, gałęzi, nieokrzesanych drzew oraz innych palnych elementów),
 • pas przeciwpożarowy typu B zmineralizowany pas gleby o szer. 2,0 m w odległości 2 - 5 m od obiektu (drogi) oraz nakazy jak w pasie typu A, pas przeciwpożarowy typu C zmineralizowany pas gleby o szerokości 5 – 30 m oraz nakazy jak w pasie typu A na odcinku 30 - 100m