Realizacje naszej firmy

Gmina Szczekociny - Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne.

 

Inwestycja obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się roboty budowlane polegające na:

1) Wykonaniu ciągu pieszego (utwardzenie gruntu) na długości 199,66 mb;

2) Wykonanie utwardzenia miejsc parkingowych na powierzchni 125,00 m2 (8 stanowisk);

3) Wykonaniu ścieżki edukacyjnej trawiastej na długości 545,00 mb;

4) Wykonaniu altan z grillami – szt. 2 o pow. zabudowy 15,00 m2 każda;

5) Wykonaniu pomostu drewnianego przybrzeżnego o długości 10,00 mb dla uprawiania wędkowania i rekreacji;

6) Wykonaniu budek wędkarskich drewnianych – 7 szt.;

7) Wykonaniu systemu monitoringu terenu – montaż 3 kamer;

8) Wykonaniu i montażu elementów małej architektury – 8 ławek drewnianych, 10 koszy na śmieci, 3 tablic informacyjnych, 2 stojaków na rowery.