Realizacje naszej firmy

Słowiński Park Narodowy-modernizacja systemu melioracyjnego w ramach inwestycji pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych”

Zakres prac obejmować będzie:
a) odbudowę, przebudowę i remont przepusto-zastawek (42 szt.),
b) odbudowę, przebudowę i remont przepustów (49 szt.),
c) odmulenie dna rowów i kanałów (8 762 mb),
d) wykoszenie dna rowów i kanałów (15 501 mb),
e) remont wału przeciwpowodziowego przyjeziornego, prawego jez. Gardno – odtworzenie stanu pierwotnego oraz podwyższenie korony wału (450 mb),
f) rozbiórka grobli przyjeziornej (400 mb),
g) remont wału przeciwpowodziowego rzeki Łupawy (740 mb),
h) oznakowanie infrastruktury poprzez wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych – 43 szt.,
i) przeprowadzenie szkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do obsługi i prawidłowego użytkowania przepusto-zastawek (maksymalnie 3 osób).