Realizacje naszej firmy

Urząd Morski w Gdyni - usługa konserwacji i serwisowania 4 (czterech) automatycznych przepompowni

Przedmiot zamówienia jest usługa konserwacji i serwisowania mająca na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej niżej wymienionych 4 (czterech) automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni:

 

  • Centrala Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, Gdynia dwie automatyczne przepompownie wód drenażowych
  • Bosmanat Portu Górki Zachodnie Gdańsk, ul. Stogi 23, Gdańsk — jedna automatyczna przepompownia ścieków sanitarnych
  • Budynek mieszkalny w Kuźnicy, ul. Helska la, Kuźnica — jedna automatyczna przepompownia ścieków sanitarnych.
Zakres prac serwisowo — konserwacyjnych obejmuje konserwację i utrzymanie w ciągłym ruchu urządzeń:
 
  • 4 razy w roku (w miesiącach: marzec, lipiec, sierpień, październik) w Bosmanacie Portu Górki Zachodnie i w Budynku mieszkalnym w Kuźnicy należy wykonać niżej wymienione czynności kontrolne:
- działania przetworników poziomu;
- działania wskaźników i sygnalizatorów pracy urządzeń;
- zabezpieczenia przepięciowe sieci zasilającej i zasilania awaryjnego;
- sprawdzanie zacisków przewodów i połączeń śrubowych;
- stanu i działania miejscowej sygnalizacji alarmowej;
- stanu i działania automatyki; - kontrola działania przepływomierzy; - sprawdzenie parametrów pomp;
- czujników;
- stanu oleju w pompach, pracy łożysk i wirnika tłocznego pomp;
- stanu ograniczników temperatury w pompach;
- działania pływakowych czujników poziomu;
- układu tłocznego pompowni (dla wód drenażowych);
- czyszczenie kurzu i brudu wnętrza szaf sterowniczych;
- ciśnieniowe czyszczenie elementów wyposażenia przepompowni ulegających zabrudzeniu (zainstalowanych w zbiornikach wraz ze zbiornikiem) w przepompowniach ścieków.
 
  • 2 razy w roku (w miesiącach: marzec, październik) w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni należy wykonać niżej wymienione czynności kontrolne:
- działania przetworników poziomu;
- działania wskaźników i sygnalizatorów pracy urządzeń;
- zabezpieczenia przepięciowe sieci zasilającej i zasilania awaryjnego;
- sprawdzanie zacisków przewodów i połączeń śrubowych;
- stanu i działania miejscowej sygnalizacji alarmowej;
- stanu i działania automatyki;
- kontrola działania przepływomierzy;
- sprawdzenie parametrów pomp;
- czujników;
- stanu oleju w pompach, pracy łożysk i wirnika tłocznego pomp;
- stanu ograniczników temperatury w pompach;
- działania pływakowych czujników poziomu;
- układu tłocznego pompowni (dla wód drenażowych);
- czyszczenie kurzu i brudu wnętrza szaf sterowniczych;
- ciśnieniowe czyszczenie elementów wyposażenia przepompowni ulegających zabrudzeniu (zainstalowanych w zbiornikach wraz ze zbiornikiem) w przepompowniach wód drenażowych.
  • Raz na 12 miesięcy:
Dokonanie przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia zawodowe (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane z dnia 07.07.1994, Dz.U. z 2019 poz. 1 186 z późn. zm.) przeglądu stanu technicznego ww. obiektów wraz ze sporządzeniem stosownego protokołu.