Realizacje naszej firmy

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni - utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni, w podziale na 2 części:

Część I - REJON POŁUDNIOWY

Część II - REJON PÓŁNOCNY

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, dla każdej części zamówienia:
a) oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych koryt, rowów, korytek spływowych, krat, przepustów, odcinków zarurowanych, stawów, dróg i placów eksploatacyjnych,
b) odmulanie,
c) wykoszenie porostów i ich zgrabieniu,
d) koszenie trawników,
e) wywóz odpadów oraz wykoszonych porostów,
f) Rejon Południowy: kontrola i konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz zapór ziemnych zbiorników retencyjnych Krykulec oraz Karwiny,
g) konserwaqja i naprawa barierek ochronnych,
h) kontrola kładek dla pieszych,
i) naprawa, konserwacja i malowanie ogrodzeń określonych obiektów (bram, słupków, siatki stalowej), krat na przepustach oraz szlabanów,
j) uzupełnianie kłódek,
k) naprawa i malowanie istniejących tablic informacyjnych i słupków,
l) ustawianie nowych tablic införmacyjnych,
m) Rejon Południowy: kontrola wodowskazów, piezometrów, reperów, szlabanów, zastawek na zaporach zbiorników retencyjnych Krykulec i Karwiny/ Rejon Północny: kontrola wodowskazu, zastawek na zbiorniku retencyjnym na dopływie do potoku Demptowskiego przy ul. Sakowicza,
n) uzupełnianie pokryw włazów na studniach i komorach rewizyjnych,